☆Välkommen till SVUNG 2021☆

Välkomna SVUNG 2021!
År 2020 är det FSY! Till webbsidan
 

OBS! Mer information kommer att läggas ut löpande så kom tillbaka ofta för att hålla er uppdaterade. 

13.4 Ungdomskonferens
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser. Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som staven deltar i FSY (For the Strength of Youth).

Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under det år Bolliaden & Svung samt YSY är får delta.  

© Copy Right SDH.se
Detta är inte en officiell hemsida för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga