F: Vem får delta i Svung?
S: Du får delta om du tidigast fyller 14 under 2022 är men inte har fyllt 19 innan Svung är slut, med andra ord, alla födda senast 2008 är välkomna.

Så här står det i kyrkans Handbok 2

13.4 Ungdomskonferens
Från och med i januari det år som de fyller 14 inbjuds unga män och unga kvinnor att delta i en aktivitet eller en serie aktiviteter som kallas ungdomskonferenser. Ungdomskonferenser hålls vanligtvis en gång om året på församlings- eller stavsnivå. De kan också hållas på flerstavs- eller områdesnivå. Ungdomskonferenser på stavsnivå hålls inte samma år som staven deltar i FSY (For the Strength of Youth).

Detta betyder i klartext att du som fyller 14 år under det år Svung & Svung samt YSY är får delta.