Svung är en ungdomskonferens för ungdomar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Sverige. Svung startade i på sommaren 1971. Svung anordnas växelvis mellan stavarna allt enligt stavspresidenterna och distriktpresidentens beslut. Svung äger vanligtvis rum första vecka i juli. 

Svung anordnas växelvis mellan stavarna och distriktet allt enligt stavspresidenterna och distriktpresidentens beslut.