F: Hur anmäler jag specialkost?
S: Specialkost kan anges i formuläret när anmälan görs.