Till dig som är biskop/grenspresident, unga kvinnors presidentskap och unga mäns presidentskap i enheter och stavar/distrikt.

Börja med att kalla ungdomsledare till Svung, de kan behöva söka ledighet från jobb eller ta semester. Du kan ge dem i uppgift att tala med alla ungdomar och lära känna dem innan Svung. Be ledarna att snarast anmäla sig på webbsidan innan deltagarna anmäler sig.

Lämpliga ledare att kallas kan vara: 

- Föräldrar till deltagare
- Unga mäns och unga kvinnors ledare
- Biskopsrådet
- Unga nyligen gifta som ännu inte fått barn

Det är synnerligen viktigt att börja förbereda era ungdomar för att närvara vid Svung i god tid innan Svung startar. Ha samtal med ungdomarnas föräldrar och kalla ungdomarna i god tid för intervju. Gå igenom förhållningsreglerna innan intervjun med biskopen/grenspresidenten.

Inför intervjun bör ni i församlingen/grenen skriva ut Förhållningsregler så de finns på plats när ni ska intervjua dem.

Efter intervju är det dags att anmäla sig som deltagare efter det att ledarna är kallade och anmälda till SVUNG.

De kan förekomma att några inte har råd att åka till SVUNG. Ni bör sträva efter att hjälpa varje ung man/kvinna att få komma till SVUNG oavsett ekonomisk situation.

OBS Tänk på att om ni kallar en ungdom som ledare får denne inte delta i aktiviteter på SVUNG. Personen i fråga är där som ledare och inget annat.

Glöm inte bort att från och med 2019 får de som fyller 14 under innevarande år anmäla sig till SVUNG.